Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΤΣΑΚΩΝΑ
« Η Γ Α Λ Α Ρ Ι Α »

Παναγοπούλα 17/11/2010


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
της Vinci Construction Grand Projects


Το τελευταίο διάστημα γίναμε μάρτυρες επεισοδίων και παρανομιών και αποδέκτες καταγγελιών από συναδέλφους μας στην εταιρεία και από συναδέλφους οδηγούς φορτηγών Δ.Χ., που ο ρόλος μας και η θέση μας επιβάλουν την υποβολή ερωτημάτων και την προσμονή πιστικών και ξεκάθαρων απαντήσεων από την πλευρά σας.

Γεγονός 1ον : Συνεχής παραβίαση του προβλεπόμενου χρόνου ασφαλείας για εργασίες στην σήραγγα, έπειτα από την διάνοιξη με τη χρήση εκρηκτικών στην γαλαρία εξαερισμού.
Γεγονός 2ον : Συνεχής παραβίαση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων με την παράνομη και αλόγιστη χρήση αχτίνων λέιζερ στα μάτια συναδέλφων στην γαλαρία εξαερισμού.
Γεγονός 3ον : Την Πέμπτη 11/11/2010 συνάδελφος οικοδόμος στην γαλαρία εξαερισμού χειρίζεται ανυψωτικό μηχάνημα τύπου MERLO υπό την επίβλεψη εργοδηγού παράνομα, δίχως να έχει προσληφθεί ως χειριστής και δίχως να έχει τα κατάλληλα προσόντα και την ανάλογη εμπειρία.
Γεγονός 4ον : Την Πέμπτη 11/11/2010 γίνεται μεταφορά 20 εργαζομένων από την γαλαρία εξαερισμού προς την Παναγοπούλα με λεωφορείο της εταιρείας 11 θέσεων με ανοιχτή την πόρτα, θέτοντας σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων.
Γεγονός 5ον : Συνάδελφοι καταγγέλλουν την συστηματική και μόνιμη παραβίαση του προβλεπόμενου χρόνου ασφαλείας για εργασίες στην σήραγγα, έπειτα από την διάνοιξη με τη χρήση εκρηκτικών στην γαλαρία εξαερισμού από συγκεκριμένο εργοδηγό.
Γεγονός 6ον : Συνάδελφος οδηγός φορτηγού Δ.Χ. παραπονέθηκε για την συστηματική και μόνιμη παραβίαση του προβλεπόμενου χρόνου ασφαλείας για εργασίες στην σήραγγα, έπειτα από την διάνοιξη με τη χρήση εκρηκτικών στην γαλαρία εξαερισμού.
Γεγονός 7ον : Συνάδελφος οδηγός φορτηγού Δ.Χ. παραπονέθηκε για την συνεχή παραβίαση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων με την παράνομη και αλόγιστη χρήση αχτίνων λέιζερ στα μάτια του ο οποίος κατέφυγε στην Π.Γ.Ν.Π. όπου ο οφθαλμίατρος διαπίστωσε βλάβη στον κερατοειδή.
Γεγονός 8ον : Φορτηγά Ι.Χ. εργάζονται στις σήραγγες μεταφέροντας αδρανή υλικά έπειτα από την διαδικασία διάνοιξης στις σήραγγες.
Γεγονός 9ον : Δημοσιεύματα στον Τύπο αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι η VINCI Α.Ε. χρησιμοποιεί για την μεταφορά των αδρανών υλικών που βγαίνουν από τις σήραγγες και για την μεταφορά των προϊόντων του σπαστήρα φορτηγά Ι.Χ. κατά παράβαση του Π.Δ. 91/1988( ΦΕΚ 42 Α).Επίσης καταγγέλλουν την «παράνομη χρησιμοποίηση φορτηγών Ι.Χ. ως μηχανημάτων έργου-καταβρεχτήρες, η άδεια των οποίων είναι για πτηνοτροφικά ή δασικά προϊόντα ή τεχνικά έργα ή υλικά οικοδομών ή χωματουργικές εργασίες»
Γεγονός 10ον : Καταγγέλθηκε «Απομάκρυνση οδηγού φορτηγού Δ.Χ. επειδή οδηγός φορτηγού Ι.Χ. τον χτύπησε» «Επίσης τιμωρήθηκε και ο ιδιοκτήτης του φορτηγού Δ.Χ. διώχνοντας το φορτηγό από την εργασία του.»
Γεγονός 11ον : Απομακρύνεται ο οδηγός φορτηγού Δ.Χ. που παραπονέθηκε για την συστηματική και μόνιμη παραβίαση του προβλεπόμενου χρόνου ασφαλείας για εργασίες στην σήραγγα, έπειτα από την διάνοιξη με τη χρήση εκρηκτικών και για την συνεχή παραβίαση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων με την παράνομη και αλόγιστη χρήση αχτίνων λέιζερ στα μάτια συναδέλφων στην γαλαρία εξαερισμού από συγκεκριμένο εργοδηγό.
Γεγονός 12ον : Απόλυση συναδέλφου χειριστή φορτωτή στην VINCI γιατί δεν γνώριζε να οδηγεί φορτηγό!!!

Σας παρακαλούμε να μας απαντήσετε εγγράφως στα παρακάτω :

1ον Είναι νόμιμο να εισέρχονται στην γαλαρία για εργασίες σε λιγότερο των 10 λεπτών έπειτα από την χρήση εκρηκτικών για την διάνοιξη της γαλαρίας και τι σκοπεύετε να κάνετε για την συνεχή παραβίαση του ασφαλούς προβλεπόμενου χρόνου?
2ον Είναι νόμιμη η χρήση λέιζερ στα μάτια εργαζομένων από συγκεκριμένο εργοδηγό
Και τι κάνατε για την καταγγελία οδηγού που με έγγραφο κρατικού νοσοκομείου σας έκανε γνωστή την βλάβη την οποία υπέστη?
3ον Είναι νόμιμος ο χειρισμός ανυψωτικού μηχανήματος τύπου MERLO από συνάδελφο οικοδόμο και υπό την καθοδήγηση του εργοδηγού του?
4ον Είναι νόμιμη η μεταφορά 20 εργαζομένων με λεωφορείο 11 θέσεων και τι σκοπεύετε να κάνετε για την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά των εργαζομένων από την Παναγοπούλα προς την σήραγγα εξαερισμού?
5ον Είναι νόμιμο φορτηγά Ι.Χ. να εργάζονται στις σήραγγες μεταφέροντας αδρανή υλικά έπειτα από την διαδικασία διάνοιξης στις σήραγγες?
6ον Έχουν βάση οι καταγγελίες στον τύπο που αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι η VINCI Α.Ε. χρησιμοποιεί για την μεταφορά των αδρανών υλικών που βγαίνουν από τις σήραγγες και για την μεταφορά των προϊόντων του σπαστήρα φορτηγά Ι.Χ. κατά παράβαση του Π.Δ. 91/1988( ΦΕΚ 42 Α).?
Επίσης καταγγέλλουν την «παράνομη χρησιμοποίηση φορτηγών Ι.Χ. ως μηχανημάτων έργου-καταβρεχτήρες, η άδεια των οποίων είναι για πτηνοτροφικά ή δασικά προϊόντα ή τεχνικά έργα ή υλικά οικοδομών ή χωματουργικές εργασίες» Ισχύει κάτι τέτοιο?
7ον Ισχύει όπως καταγγέλθηκε η απομάκρυνση οδηγού φορτηγού Δ.Χ. επειδή οδηγός φορτηγού Ι.Χ. τον χτύπησε?
Επίσης τιμωρήθηκε και ο ιδιοκτήτης του φορτηγού Δ.Χ. διώχνοντας το φορτηγό από την εργασία του ?
8ον Γιατί απομακρύνθηκε ο οδηγός φορτηγού Δ.Χ. που παραπονέθηκε για την συστηματική και μόνιμη παραβίαση του προβλεπόμενου χρόνου ασφαλείας για εργασίες στην σήραγγα, έπειτα από την διάνοιξη με τη χρήση εκρηκτικών και για την συνεχή παραβίαση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων με την παράνομη και αλόγιστη χρήση αχτίνων λέιζερ στα μάτια συναδέλφων στην γαλαρία εξαερισμού από συγκεκριμένο εργοδηγό?
9ον Είναι νόμιμη η απόλυση συναδέλφου χειριστή φορτωτή στην VINCI γιατί δεν γνώριζε να οδηγεί φορτηγό?
10ον Για να δουλέψει κάποιος στην VINCI θα πρέπει να προσλαμβάνεται με 2 και 3 ειδικότητες? Για παράδειγμα «οικοδόμος-οδηγός-βοηθός χειριστή»?Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ηλεκτροσυγκολλητής Μηχανοτεχνίτης─────────────────────────────────────────────────────
www.galaria2010.blogspot.com galaria2010@gmail.com 2610 960 826

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου