Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΤΣΑΚΩΝΑ
« Η Γ Α Λ Α Ρ Ι Α »

Παναγοπούλα 17/11/2010


ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
της Vinci Construction Grand Projects


Το τελευταίο διάστημα γίναμε μάρτυρες επεισοδίων και παρανομιών και αποδέκτες καταγγελιών από συναδέλφους μας στην εταιρεία και από συναδέλφους οδηγούς φορτηγών Δ.Χ., που ο ρόλος μας και η θέση μας επιβάλουν την υποβολή ερωτημάτων και την προσμονή πιστικών και ξεκάθαρων απαντήσεων από την πλευρά σας.

Γεγονός 1ον : Συνεχής παραβίαση του προβλεπόμενου χρόνου ασφαλείας για εργασίες στην σήραγγα, έπειτα από την διάνοιξη με τη χρήση εκρηκτικών στην γαλαρία εξαερισμού.
Γεγονός 2ον : Συνεχής παραβίαση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων με την παράνομη και αλόγιστη χρήση αχτίνων λέιζερ στα μάτια συναδέλφων στην γαλαρία εξαερισμού.
Γεγονός 3ον : Την Πέμπτη 11/11/2010 συνάδελφος οικοδόμος στην γαλαρία εξαερισμού χειρίζεται ανυψωτικό μηχάνημα τύπου MERLO υπό την επίβλεψη εργοδηγού παράνομα, δίχως να έχει προσληφθεί ως χειριστής και δίχως να έχει τα κατάλληλα προσόντα και την ανάλογη εμπειρία.
Γεγονός 4ον : Την Πέμπτη 11/11/2010 γίνεται μεταφορά 20 εργαζομένων από την γαλαρία εξαερισμού προς την Παναγοπούλα με λεωφορείο της εταιρείας 11 θέσεων με ανοιχτή την πόρτα, θέτοντας σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων.
Γεγονός 5ον : Συνάδελφοι καταγγέλλουν την συστηματική και μόνιμη παραβίαση του προβλεπόμενου χρόνου ασφαλείας για εργασίες στην σήραγγα, έπειτα από την διάνοιξη με τη χρήση εκρηκτικών στην γαλαρία εξαερισμού από συγκεκριμένο εργοδηγό.
Γεγονός 6ον : Συνάδελφος οδηγός φορτηγού Δ.Χ. παραπονέθηκε για την συστηματική και μόνιμη παραβίαση του προβλεπόμενου χρόνου ασφαλείας για εργασίες στην σήραγγα, έπειτα από την διάνοιξη με τη χρήση εκρηκτικών στην γαλαρία εξαερισμού.
Γεγονός 7ον : Συνάδελφος οδηγός φορτηγού Δ.Χ. παραπονέθηκε για την συνεχή παραβίαση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων με την παράνομη και αλόγιστη χρήση αχτίνων λέιζερ στα μάτια του ο οποίος κατέφυγε στην Π.Γ.Ν.Π. όπου ο οφθαλμίατρος διαπίστωσε βλάβη στον κερατοειδή.
Γεγονός 8ον : Φορτηγά Ι.Χ. εργάζονται στις σήραγγες μεταφέροντας αδρανή υλικά έπειτα από την διαδικασία διάνοιξης στις σήραγγες.
Γεγονός 9ον : Δημοσιεύματα στον Τύπο αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι η VINCI Α.Ε. χρησιμοποιεί για την μεταφορά των αδρανών υλικών που βγαίνουν από τις σήραγγες και για την μεταφορά των προϊόντων του σπαστήρα φορτηγά Ι.Χ. κατά παράβαση του Π.Δ. 91/1988( ΦΕΚ 42 Α).Επίσης καταγγέλλουν την «παράνομη χρησιμοποίηση φορτηγών Ι.Χ. ως μηχανημάτων έργου-καταβρεχτήρες, η άδεια των οποίων είναι για πτηνοτροφικά ή δασικά προϊόντα ή τεχνικά έργα ή υλικά οικοδομών ή χωματουργικές εργασίες»
Γεγονός 10ον : Καταγγέλθηκε «Απομάκρυνση οδηγού φορτηγού Δ.Χ. επειδή οδηγός φορτηγού Ι.Χ. τον χτύπησε» «Επίσης τιμωρήθηκε και ο ιδιοκτήτης του φορτηγού Δ.Χ. διώχνοντας το φορτηγό από την εργασία του.»
Γεγονός 11ον : Απομακρύνεται ο οδηγός φορτηγού Δ.Χ. που παραπονέθηκε για την συστηματική και μόνιμη παραβίαση του προβλεπόμενου χρόνου ασφαλείας για εργασίες στην σήραγγα, έπειτα από την διάνοιξη με τη χρήση εκρηκτικών και για την συνεχή παραβίαση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων με την παράνομη και αλόγιστη χρήση αχτίνων λέιζερ στα μάτια συναδέλφων στην γαλαρία εξαερισμού από συγκεκριμένο εργοδηγό.
Γεγονός 12ον : Απόλυση συναδέλφου χειριστή φορτωτή στην VINCI γιατί δεν γνώριζε να οδηγεί φορτηγό!!!

Σας παρακαλούμε να μας απαντήσετε εγγράφως στα παρακάτω :

1ον Είναι νόμιμο να εισέρχονται στην γαλαρία για εργασίες σε λιγότερο των 10 λεπτών έπειτα από την χρήση εκρηκτικών για την διάνοιξη της γαλαρίας και τι σκοπεύετε να κάνετε για την συνεχή παραβίαση του ασφαλούς προβλεπόμενου χρόνου?
2ον Είναι νόμιμη η χρήση λέιζερ στα μάτια εργαζομένων από συγκεκριμένο εργοδηγό
Και τι κάνατε για την καταγγελία οδηγού που με έγγραφο κρατικού νοσοκομείου σας έκανε γνωστή την βλάβη την οποία υπέστη?
3ον Είναι νόμιμος ο χειρισμός ανυψωτικού μηχανήματος τύπου MERLO από συνάδελφο οικοδόμο και υπό την καθοδήγηση του εργοδηγού του?
4ον Είναι νόμιμη η μεταφορά 20 εργαζομένων με λεωφορείο 11 θέσεων και τι σκοπεύετε να κάνετε για την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά των εργαζομένων από την Παναγοπούλα προς την σήραγγα εξαερισμού?
5ον Είναι νόμιμο φορτηγά Ι.Χ. να εργάζονται στις σήραγγες μεταφέροντας αδρανή υλικά έπειτα από την διαδικασία διάνοιξης στις σήραγγες?
6ον Έχουν βάση οι καταγγελίες στον τύπο που αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι η VINCI Α.Ε. χρησιμοποιεί για την μεταφορά των αδρανών υλικών που βγαίνουν από τις σήραγγες και για την μεταφορά των προϊόντων του σπαστήρα φορτηγά Ι.Χ. κατά παράβαση του Π.Δ. 91/1988( ΦΕΚ 42 Α).?
Επίσης καταγγέλλουν την «παράνομη χρησιμοποίηση φορτηγών Ι.Χ. ως μηχανημάτων έργου-καταβρεχτήρες, η άδεια των οποίων είναι για πτηνοτροφικά ή δασικά προϊόντα ή τεχνικά έργα ή υλικά οικοδομών ή χωματουργικές εργασίες» Ισχύει κάτι τέτοιο?
7ον Ισχύει όπως καταγγέλθηκε η απομάκρυνση οδηγού φορτηγού Δ.Χ. επειδή οδηγός φορτηγού Ι.Χ. τον χτύπησε?
Επίσης τιμωρήθηκε και ο ιδιοκτήτης του φορτηγού Δ.Χ. διώχνοντας το φορτηγό από την εργασία του ?
8ον Γιατί απομακρύνθηκε ο οδηγός φορτηγού Δ.Χ. που παραπονέθηκε για την συστηματική και μόνιμη παραβίαση του προβλεπόμενου χρόνου ασφαλείας για εργασίες στην σήραγγα, έπειτα από την διάνοιξη με τη χρήση εκρηκτικών και για την συνεχή παραβίαση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων με την παράνομη και αλόγιστη χρήση αχτίνων λέιζερ στα μάτια συναδέλφων στην γαλαρία εξαερισμού από συγκεκριμένο εργοδηγό?
9ον Είναι νόμιμη η απόλυση συναδέλφου χειριστή φορτωτή στην VINCI γιατί δεν γνώριζε να οδηγεί φορτηγό?
10ον Για να δουλέψει κάποιος στην VINCI θα πρέπει να προσλαμβάνεται με 2 και 3 ειδικότητες? Για παράδειγμα «οικοδόμος-οδηγός-βοηθός χειριστή»?Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ηλεκτροσυγκολλητής Μηχανοτεχνίτης─────────────────────────────────────────────────────
www.galaria2010.blogspot.com galaria2010@gmail.com 2610 960 826

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ και ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Ε.Β.Ο.–ΠΥΡ.ΚΑΛ.)–ΑΙΓΙΟΥ
Έδρα: Αίγιο, Γέφυρα Μεγανίτη Τηλ 2691069510 Τηλ Fax 2691060960
Αίγιο, 22/11/ 2010
Αρ. Πρωτ.: 260

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΕΑΣ
ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

Η ΕΑΣ ΑΒΕΕ είναι η μοναδική κρατική αμυντική βιομηχανία της χώρας, ικανή να παράγει όπλα, οπλικά συστήματα και πυρομαχικά για τις ανάγκες των Ε.Δ.. Διαθέτει αξιόλογες παραγωγικές εγκαταστάσεις με άρτιο μηχανολογικό εξοπλισμό και κατέχει σημαντικές τεχνολογίες και μεγάλη τεχνογνωσία.
Για μας τους εργαζόμενους αλλά και γενικότερα τον ελληνικό λαό, είναι μια εταιρεία άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
1. Πριν τη συγχώνευση των ΕΒΟ και ΠΥΡΚΑΛ, το 2003, οι δύο εταιρείες απασχολούσαν περί τους 2.500 εργαζόμενους. Σήμερα τα ΕΑΣ απασχολούν περί τους 1.250 εργαζόμενους.
2. Πριν τη συγχώνευση οι πωλήσεις των δύο εταιρειών κατ’ έτος ξεπερνούσαν τα 110 εκ. €. Μετά τη συγχώνευση είναι κατά μέσο όρο κάτω από τα 60 εκ. €, ενώ οι αμυντικές δαπάνες της χώρας διατηρήθηκαν, σε απόλυτους αριθμούς, περίπου στο ίδιο ύψος πριν και μετά τη συγχώνευση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ. Η εγκατάλειψη της εταιρείας και η απαξίωσή της από την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Οικονομίας και Εθνικής Άμυνας οδήγησε στη σημερινή κατάσταση.
3. Η εγκατάλειψη αυτή της εταιρείας και η ανασφάλεια που δημιουργήθηκε στους εργαζόμενους τους τελευταίους δώδεκα μήνες, τους έσπρωξε σε ένα κύμα φυγής από την Εταιρεία. Αυτή η απώλεια έμπειρου προσωπικού και μαζί με αυτό της τεχνογνωσίας φέρνει την εταιρεία σε μια κατάσταση διάλυσης.
Την κύρια, λοιπόν, ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση της εταιρείας, φέρουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις και οι αρμόδιοι Υπουργοί Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας, που δεν είχαν την πολιτική βούληση να στηρίξουν παραγωγικά την εταιρεία. Και φυσικά η ευθύνη αναλογεί και στους εκάστοτε διοικούντες την εταιρεία που ορίζονταν από την πολιτική ηγεσία.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΑΣ ΑΒΕΕ
Το ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ που κατατέθηκε, αναφέρει 4 σενάρια, από τα οποία απορρίπτει τα δύο πρώτα, αυτό της «Εκκαθάρισης της εταιρείας» και αυτό της «Διατήρησης της εταιρείας ως έχει». Όμως και τα δύο σενάρια που εξετάζει δεν έχουν ρεαλιστική βάση και σε συνδυασμό με την τρέχουσα κατάσταση, η εταιρεία σκοπίμως και μεθοδικά οδηγείται σε μια αναπόφευκτη εκκαθάριση. Και τούτο γιατί:
Καμία δέσμευση δεν υπάρχει για τις παραδοχές των επομένων σεναρίων από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, τόσο για προγράμματα και συμβάσεις όσο και για παραγωγική ενίσχυση, ούτε ακόμα και για τα προγράμματα που στο παρελθόν υπήρξαν δεσμεύσεις ότι θα πάρουν τα ΕΑΣ, (όπως 5,56 χιλ., 155 χιλ, 120 χιλ. κλπ
Ήδη η ΕΑΣ ΑΒΕΕ έχει ταξινομηθεί στις «δημόσιες επιχειρήσεις που δεν είναι παραγωγοί εμπορεύσιμου προϊόντος»!!! (όπως, ΕΛΓΑ, ΕΡΤ, ΕΟΤ, ΕΘΕΛ, ΟΣΕ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ κλπ. συνολικά 17 εταιρείες). (δελτίο τύπου 15.11.2010 Ελληνικής Στατιστικής Αρχής – Δημοσιονομικά στοιχεία για την περίοδο 2006 – 2009).
Αντίθετα από τον κατατεθέντα προϋπολογισμό κατοχής, δηλώνεται το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου – μέσα από την αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή – ληστή που θα πάρει το 65% και αυτό όποτε και όταν συμβεί θα γίνει χωρίς εργαζόμενους, χωρίς χρέη και με κρατικές παραγγελίες, που πεισματικά αρνούνται όλο αυτό τον καιρό να δοθούν στα ΕΑΣ και με αρπαγή της ακίνητης περιουσίας.
Ένα λοιπόν πρέπει να είναι το σενάριο και το στρατηγικό σχέδιο, όλα τα αλλά απορρίπτονται ως επιεικώς απαράδεκτα.
1. Τα ΕΑΣ να παραμείνουν κρατική Αμυντική Βιομηχανία παραγωγική και όχι μεσάζοντας συμφερόντων και προμηθειών.
2. Παραγωγική ανάπτυξη (παραγγελίες) και ανασυγκρότηση που όχι μόνο θα διασφαλίζει τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας, αλλά θα τις αυξάνει, σε μόνιμο προσωπικό.
3. Διασφάλιση των υπαρχόντων εργασιακών σχέσεων (όροι αμοιβής και εργασίας), μακριά από τη λογική του εργατικού ολοκαυτώματος που σχεδιάζουν η τρόικα, η κυβέρνηση και τα ΜΜΕ.
Αυτή είναι η πρότασή μας, αυτή είναι η απαίτησή μας από την κυβέρνηση και την διοίκηση των ΕΑΣ.
Τέλος, επισημαίνουμε ότι σε καμιά διοίκηση, μέσα από κανένα «στρατηγικό σχέδιο», δεν θα επιτρέψουμε να βάλει ταφόπλακα στα ΕΑΣ και στους εργαζόμενους.
ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ σε κινητοποιήσεις, με απόφαση της γενικής μας συνέλευσης σήμερα 22/11,
ΞΕΚΙΝΑΜΕ με στάση-εργασίας ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
τη ΠΕΜΠΤΗ 25 Νοέμβρη στη Πλατεία Αγίας Λαύρας στο Αίγιο
στις 12 το μεσημέρι.
Καλούμε το Εργατικό Κέντρο, τα σωματεία, το Εμπορικό Σύλλογο, το ΔΗΜΟ και όλους τους μαζικούς φορείς σε κοινό αγώνα.
ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΠΟΡΕΙΑ
Για τη Διοίκηση
Η πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Ουρανία Μπίρμπα Γεώργιος Σπυρούλιας