Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011

1. Αυτούς τους έχω βαρεθεί - Μαρία Δημητριάδη

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Τρεις μήνες μετά τη συμφωνία του Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ της εταιρείας και του Ελληνικού Δημοσίου, σε μια περίοδο πολυάριθμων ερωτημάτων για το πότε θα ξαναξεκινήσουν τα έργα, η ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Από μόνο του, το Μνημόνιο δεν αποτελεί μακροπρόθεσμη λύση για τη βιωσιμότητα του έργου

Το Μνημόνιο Συναντίληψης εντοπίζει και αναγνωρίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το έργο και περιγράφει τη μεθοδολογία και το χρονοδιάγραμμα για την επίλυσή τους. Για την επανεκκίνηση της χρηματοδότησης του έργου από τους 26 Δανειστές και ως εκ τούτου την επίτευξη της επανέναρξης των εργασιών, πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ της Κυβέρνησης, της Ολυμπίας Οδού και των 26 Δανειστών μια λύση βιώσιμη μακροπρόθεσμα. Έπειτα, το Ελληνικό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαική Ένωση πρέπει να εγκρίνουν την υποστηρικτική τεκμηρίωση της λύσης.

Μέχρι τα μέσα Ιουλίου καμία λύση δεν είχε συμφωνηθεί
Από τις 9 Ιουνίου, όταν συμφωνήθηκε το Μνημόνιο Συναντίληψης, έχουν πραγματοποιηθεί πολυάριθμες συναντήσεις μεταξύ του Δημοσίου, της Ολυμπίας Οδού και κορυφαίων τραπεζών που χορηγούν τα δάνεια, όπου σημειώθηκε πρόοδος στον εντοπισμό και τον ποσοτικό προσδιορισμό των προβλημάτων. Ωστόσο, μέχρι τα μέσα Ιουλίου, προθεσμία που όριζε το Μνημόνιο Συναντίληψης για την εκπόνηση της μακροπρόθεσημης λύσης, τα μέρη δεν είχαν καταλήξει σε συμφωνία.

Η Ολυμπία Οδός διαβίβασε πρόταση μακροπρόθεσμης λύσης
Με βάση τις συζητήσεις, η Ολυμπία Οδός, σε στενή συνεργασία με κορυφαίες δανείστριες τράπεζες που συμμετέχουν στις συζητήσεις, διαβίβασε στο Δημόσιο στα τέλη Ιουλίου πρόταση μακροπρόθεσμης λύσης. Μέχρι και σήμερα, η Ολυμπία Οδός αναμένει την επίσημη θέση του Δημοσίου. Κάτι που είναι απολύτως ζωτικής σημασίας προκειμένου να εξασφαλιστεί η υποστήριξη των τραπεζών για τη συνέχιση του έργου.


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΗΜΕΡΑ:

Ακόμη και σήμερα, η γη δεν είναι ακόμη διαθέσιμη
Στα τέλη Αυγούστου 2011, είχε παραδοθεί το 77% των προς απαλλοτρίωση χώρων στο τμήμα Κορίνθου-Πατρών και 50% στο τμήμα Πατρών-Πύργου. Σημειώνεται ότι με βάση τη Σύμβαση Παραχώρησης το Δημόσιο έπρεπε να έχει παραδόσει το σύνολο των χώρων τον Αύγουστο 2009. Σε ολόκληρα τμήματα αυτοκινητόδρομου, τα οποία έπρεπε να έχουν ήδη παραδοθεί στους χρήστες, οι χώροι δεν είναι ακόμη διαθέσιμοι. Σχεδόν στο σύνολο του υπόλοιπου έργου, ο κατακερματισμός των διαθέσιμων χώρων παρεμποδίζει την εκτέλεση των εργασιών, κατάσταση που επιβαρύνεται σοβαρά από την ύπαρξη δικτύων και αρχαιολογικών χώρων, ενώ οι χώροι που δεν έχουν ακόμη απαλλοτριωθεί δεν επιτρέπουν να προχωρήσουν οι εργασίες.

Οι καθυστερήσεις δημιούργησαν έλλειψη διαθεσίμων κεφαλαίων
Οι καθυστερήσεις στις απαλλοτριώσεις, τις μεταφορές δικτύων ΟΚΩ, τις αρχαιολογικές ανασκαφές και στην απεμπλοκή τμημάτων που έχουν μπλοκάρει λόγω ΣτΕ, μειώνουν κατά αρκετές εκατοντάδες εκατ. ευρώ έσοδα που είχε υπολογιστεί ότι θα συγκεντρώνονταν από τα διόδια μεταξύ 2008 και 2014. Τα έσοδα αυτά αποτελούν σημαντικό μέρος της χρηματοδότησης του έργου. Το έργο πάσχει πρώτα απ’ όλα από έλλειψη διαθέσιμων κεφαλαίων για την κατασκευή του. Λόγω αυτού του ελλείμματος, οι τράπεζες έχουν νομίμως διακόψει την εκταμίευση των δανείων.

Η μείωση διοδίων έχει αντίκτυπο στην ικανότητα κατασκευής
Οποιαδήποτε μείωση του ύψους των διοδίων αυξάνει το μέγεθος του ελλείμματος και καθιστά την εξεύρευση λύσης πιο δύσκολη. Προσωρινές πολιτικές μείωσης διοδίων έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ικανότητα κατασκευής του τμήματος Πατρών-Πύργου. Μόνιμες πολιτικές μείωσης διοδίων δεν είναι συμβατές με τη συνέχιση του έργου. Η Ολυμπία Οδός συμφωνεί με την εφαρμογή πολιτικής μείωσης διοδίων, στο βαθμό που δεν οδηγεί στην κατάρρευση του έργου. Με την προοπτική αυτή, η Ολυμπία Οδός υποστηρίζει πλήρως τη σημαντική μείωση των διοδίων σε τμήματα της Κορίνθου-Πατρών υπό κατασκευή. Μια τέτοια μείωση μπορεί να εφαρμοστεί μόνο μετά τη συμφωνία με το Δημόσιο σχετικά με την μακροπρόθεσμη λύση.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες, καμιά έκπτωση στην οδική ασφάλεια
Δεδομένου ότι οι δανειστές ανέστειλαν τη χρηματοδότηση στα τέλη Νοεμβρίου 2010, η κατασκευή συνεχίστηκε με τους οικονομικούς πόρους των κατασκευαστικών εταιρειών. Σήμερα, τους οφείλονται περισσότερα από 120 εκατ. ευρώ εκτελεσμένων και ανεξόφλητων έργων. Στο σημερινό περιβάλλον, όταν ο κύκλος εργασιών του ελληνικού κατασκευαστικού κλάδου έχει μειωθεί κατά 70%, αυτή η κατάσταση δεν είναι βιώσιμη. Η κατασκευή θα συνεχιστεί, όταν τα έργα που έχουν ήδη εκτελεστεί εξοφληθούν στο ακέραιο.

Τα έσοδα από τα διόδια που συλλέγονται σήμερα δεν καλύπτουν το κόστος των υπηρεσιών λειτουργίας, της συντήρησης και αποπληρωμής του χρέους της εταιρείας, ακόμη και πριν από τις πληρωμές στον Κατασκευαστή. Παρά την κατάσταση αυτή, οι εργασίες ασφαλείας συνεχίζουν να εκτελούνται στο έργο, καθώς και η καθημερινή λειτουργία και συντήρηση, υπηρεσίες που απαιτούνται για την οδική ασφάλεια.


ΑΠΑΝΤΗΣΗ

«Το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το Υπουργείο Οικονομικών, και συνολικά η Κυβέρνηση εργάστηκαν και εξακολουθούν να εργάζονται συστηματικά για την επίλυση των προβλημάτων και τη συνέχιση της κατασκευής των έργων στην Ολυμπία Οδό» , υπογραμμίζει σε σημερινή του ανακοίνωση το υπουργείο Υποδομών σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσης της κοινοπραξίας Ολυμπία Οδός Α.Ε.

Όπως αναφέρει το υπουργείο, «εδώ και αρκετές εβδομάδες με απόφαση του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, επιβεβαιώθηκε ότι η κατεύθυνση του Δημοσίου ήταν και παραμένει να εξευρεθούν αποδεκτές λύσεις στο πλαίσιο των Συμβάσεων Παραχώρησης το συντομότερο δυνατό» .

Συγκεκριμένα:

«Η εξασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου αποτελεί πρωταρχική συμβατική υποχρέωση του Παραχωρησιούχου. Τα έργα, όπως πολύ καλά γνωρίζει η Ολυμπία Οδός ΑΕ, σταμάτησαν γιατί οι τράπεζες σταμάτησαν την χρηματοδότησή τους. Παρ’όλα αυτά το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών, καταβάλλει προσπάθειες να ξεκινήσει άμεσα η επαναχρηματοδότηση των έργων από τις Τράπεζες.

Η Ολυμπία Οδός ΑΕ επίσης γνωρίζει καλά ότι το Δημόσιο σήμερα δεν έχει καμία εκκρεμότητα σε σχέση με το έργο. Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα, το Δημόσιο είναι συνεπές στις πάσης φύσεως συμβατικές οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον Παραχωρησιούχο. Εκκρεμότητες υπήρχαν, όπως οι απαλλοτριώσεις, μέχρι το καλοκαίρι του 2009. Όμως σε κάθε περίπτωση τα θέματα αυτά ρυθμίζονται συμβατικά και δεν μπορούν με κανένα τρόπο να αποτελέσουν λόγο διακοπής της χρηματοδότησης και αναστολής των κατασκευών του έργου.

Η μείωση των διοδίων που έχει προτείνει το Δημόσιο, όπως καλά γνωρίζει ο Παραχωρησιούχος, δεν πρόκειται να επηρεάσει στο παραμικρό τη χρηματοδότηση του Έργου.

Όσο όμως ο Παραχωρησιούχος θα απομακρύνεται από την πραγματικότητα, καθώς και από το Πλαίσιο Συναντίληψης που έχει συνυπογράψει, τόσο θα δυσκολεύει τη εξεύρεση λύσης.

Η Κυβέρνηση θα υπερασπιστεί το δημόσιο συμφέρον, τον φορολογούμενο πολίτη και τα έργα. Επομένως ο Παραχωρησιούχος οφείλει να ανταποκριθεί με υπευθυνότητα, όχι μόνον στις συμβατικές του υποχρεώσεις, αλλά και στην προσπάθεια που έχει αναλάβει το Δημόσιο για να κρατήσει τα έργα αυτά αλώβητα από την οικονομική κρίση, ώστε να εξακολουθήσουν να αποτελούν βασικούς συντελεστές για την αύξηση της απασχόλησης και την ανάπτυξη της Χώρας».

Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

News247.gr Ελλάδα Ειδήσεις

Στυγνός εκβιασμός από τις κοινοπραξίες
Σε αδιέξοδο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης με τις εταιρείες που κατασκευάζουν τους αυτοκινητόδρομους και τις τράπεζες. Τι ζήτησαν από το δημόσιο. Βαλτώνουν τα περισσότερα έργα

Σεπτέμβριος 08 2011 22:01

Όλα τα χρήματα για λογαριασμό τους απαιτούν οι κοινοπραξίες που κατασκευάζουν τους πέντε μεγάλους αυτοκινητόδρομους της χώρας, απειλώντας με διακοπή των έργων.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι διαπραγματεύσεις των κοινοπραξιών και των τραπεζών που τις χρηματοδοτούν με το ελληνικό δημόσιο έχουν βαλτώσει.

Οι κοινοπραξίες ζήτησαν λάβουν όλες τις εισπράξεις από τα διόδια για το σύνολο της τριακονταετούς παραχώρησης με την αιτιολογία ότι μειώθηκαν οι ροές αυτοκινήτων και τα έσοδα θα είναι μικρότερα.

Γίνεται κατανοητό ότι με αυτά τα δεδομένα η συζήτηση για μειώσεις στις τιμές των διοδίων είναι ανεδαφικές.

Αρνείται το ελληνικό δημόσιο

Με βάση τις αρχικές συμβάσεις, τα προβλεπόμενα έσοδα από το σύνολο της παραχώρησης υπολογίζονται σε 28-30 δισ.ευρώ, εκ των οποίων 8 δισ. ευρώ θα λάβουν οι κατασκευάστριες κοινοπραξίες και τα 22 δισ. ευρώ το δημόσιο.

Σύμφωνα με τις τωρινές εκτιμήσεις, τα έσοδα υπολογίζονται σε 20 δισ. ευρώ, τα οποία ζητούν να πάρουν εξ’ ολοκλήρου οι κοινοπραξίες και οι τράπεζες, γεγονός το οποίο αρνείται κατηγορηματικά το ελληνικό δημόσιο.

Οι κοινοπραξίες παράλληλα αρνούνται το μνημόνιο συνεργασίας, που είχε μονογραφηθεί τον περασμένο Ιούνιο και προέβλεπε ενδιάμεση εξάμηνη λύση, ώστε να προχωρήσουν τα έργα και επανήλθαν απαιτώντας συμφωνία μόνο για οριστική λύση με βασικό προαπαιτούμενο την είσπραξη του συνόλου των εσόδων από τα διόδια.

Όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, το υπουργείο δεν είναι αρνητικό στο να συμφωνήσει σε διάφορες τεχνικές λύσεις, ή άλλες διευκολύνσεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποδέχεται το αίτημα τους για την εξ΄ολοκλήρου απόδοση των εισπράξεων από τα διόδια.

Παράλληλα, ζητεί τις προηγούμενες ενημερώσεις από τις κοινοπραξίες για το πού έχουν διατεθεί τα χρήματα, που έχουν εισπράξει το τελευταίο τρίμηνο, από τα διόδια.

Το πρόβλημα των επιτοκίων

Αγκάθι αποτελούν και τα επιτόκια, καθώς η πλευρά του ελληνικού δημοσίου αρνείται να αλλάξει ο βασικός όρος των αρχικών συμβάσεων, που καθορίζει τα επιτόκια δανεισμού στο 3,5%, ενώ οι τράπεζες ζητούν τώρα επιτόκια 6% και 7%.

Το θέμα τέθηκε σε σύσκεψη μέσα στο καλοκαίρι υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Γ. Παπανδρέου.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υποδομών, βασικός παράγοντας που θα κρίνει την πορεία των διαπραγματεύσεων είναι η έγκριση από τα κοινοβούλια χωρών της Ευρωζώνης της συμφωνίας της 21ης Ιουλίου, καθώς εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα ασφάλειας για να προχωρήσουν οι τράπεζες στην υπογραφή της συμφωνίας.

Τα περισσότερα έργα, εκτός από το δρόμο Κόρινθος-Καλαμάτα και το τμήμα Μαλιακός-Κλειδί δεν προχωράνε και δεν αποκλείεται να καταγγελθούν οι συμβάσεις και να συνεχιστεί η κατασκευή με κονδύλια από το ΕΣΠΑ και το δημόσιο, αν βρεθούν.

Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ - ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΖΑΝΝΕ

Πού’ ναι οι δρόμοι;

Εισπράττουν διόδια ενώ τα εργοτάξια έχουν διαλυθεί

Εικόνα πλήρους κατάρρευσης με τεράστιο κόστος για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση εμφανίζουν οι τέσσερις από τις πέντε συμβάσεις παραχώρησης, οι οποίες ακόμη και αν υπήρξε άμεσα μια συμφωνία, τα έργα δεν θα μπορούσαν να επαναλειτουργήσουν πριν τις αρχές του 2012.

Αιτία είναι η πλήρης διάλυση των εργοταξίων, οι μαζικές απολύσεις και η εκποίηση μηχανημάτων καθώς για να «ξαναδουλέψει» η μηχανή θα απαιτήσει χρόνο και φυσικά όταν και όποτε υπάρξει συμφωνία με τους τραπεζίτες, να κυρωθεί από τη βουλή και να λάβει και όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις από την ΕΕ.

Στο μεταξύ η είσπραξη διοδίων, συνεχίζεται σε έργα καθηλωμένα και είναι η μόνη υποχρέωση των εργολάβων που τηρείται με θρησκευτική ευλάβεια.
Πέντε μήνες μετά τις προσπάθειες της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών να βρεθεί σημείο σύμπλευσης με τους πιστωτές και τους εργολάβους, κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε τέλμα με τις τράπεζες να ζητούν να υποθηκεύσουν όλα τα μελλοντικά έσοδα των διοδίων και να επιμένουν στην αλλαγή των όρων χρηματοδότησης.

Πρόσφατα, με αφορμή το road show που γίνεται αυτές τις μέρες στο Λονδίνο από το ελληνικό χρηματιστήριο με τη συμμετοχή ελλήνων επιχειρηματιών, υπήρξαν διαβεβαιώσεις του υπουργού Οικονομίας κ. Ευάγγελου Βενιζέλου σε εκπροσώπους του κλάδου ότι σύντομα θα πάει στη βουλή νέα σύμβαση για τα έργα. Ωστόσο τα μηνύματα που στέλνουν στελέχη των αυτοκινητοδρόμων αλλά και το υπουργείο Υποδομών είναι ότι ο «κόμπος έχει φτάσει στο χτένι», κρατώντας αποστάσεις από τις δηλώσεις του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης.

Το υπουργείο Υποδομών έχει αποφασίσει να σκληρύνει τη στάση του και πρόσφατα ζήτησε αναλυτικά στοιχεία για τις εισπράξεις των διοδίων του τελευταίου τριμήνου, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έλεγχος δεν υπάρχει.
Χθες δύο κοινοπραξίες (η Ολυμπία Οδός και η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου) που σχεδόν στο σύνολό τους έχουν σταματήσει να εκτελούν κατασκευαστικό έργο πλην των εργασιών συντήρησης, διέψευσαν με ανακοινώσεις του το υπουργείο.

Όπως υποστηρίζουν, στο υπουργείο Υποδομών είναι εγκατεστημένο σύγχρονο ηλεκτρονικό σύστημα καταμέτρησης των διοδίων που όπως ισχυρίζονται δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης όλων των διελεύσεων.
«Στο τέλος κάθε μήνα τα στοιχεία που καταγράφονται στο αυτοματοποιημένο σύστημα διοδίων αποστέλλονται στο Δημόσιο για έλεγχο σε μορφή αναφοράς. Επιπλέον, τα ίδια αυτά στοιχεία ελέγχονται σε μηνιαία βάση για την είσπραξη του ΦΠΑ από την αρμόδια φορολογική αρχή» αναφέρει Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου και προσθέτει ότι η Εγνατία Οδός περνά από «κόσκινο» τα στοιχεία και μέσω ορκωτών λογιστών.

Υπενθυμίζεται ότι για το ίδιο προ εβδομάδων υπήρξε καταγγελία από την Ομοσπονδία εργαζομένων του τέως ΥΠΕΧΩΔΕ ότι το σύστημα παρακολούθησης των διοδίων που είχε κοστίσει στο ΤΕΟ 12 εκ. ευρώ, «ξηλώθηκε», επειδή δεν μπορούσε να επεκταθεί ενόψει των νέων σταθμών διοδίων. Επί της ουσίας το προσωπικό του υπουργείου επιβεβαίωνε ότι τα διόδια λειτουργούν ανεξέλεγκτα.

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Σε κομβικό σημείο οι οδικοί άξονες
Τι λένε οι εμπλεκόμενες πλευρές... την ώρα που τα διόδια «τρέχουν»
Του Γιωργου Λιαλιου

Στα άκρα δείχνει να οδηγείται η υπόθεση των πέντε οδικών αξόνων με συμβάσεις παραχώρησης. Τρεις μήνες μετά την υπογραφή «πλαισίου συναντίληψης» ανάμεσα στο Δημόσιο και τις κοινοπραξίες, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί είναι ελάχιστη. Παράλληλα, βέβαια, οι οδηγοί εξακολουθούν να καταβάλλουν υψηλά διόδια για να κυκλοφορούν σε ημιτελείς ή σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στην Κορίνθου - Πατρών, κατά κυριολεξία επικίνδυνους δρόμους, χωρίς στην πραγματικότητα να υπάρχει λόγος, αφού όλες οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν «παγώσει». Για πρώτη φορά το ενδεχόμενο καταγγελίας των συμβάσεων δείχνει ορατό.

Οταν στα μέσα του 2009 άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα σοβαρά προβλήματα στους πέντε μεγάλους οδικούς άξονες, κανείς δεν φανταζόταν ότι ένα έτος αργότερα, η υπόθεση θα βρισκόταν σε σαφώς χειρότερο σημείο. Οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν τον Ιανουάριο και έκτοτε... εμπλουτίζονται σε συμμετέχοντες (εσχάτως προστέθηκαν η Barclays και Rothchild, ως σύμβουλοι της Γενικής Γραμματείας Αποκρατικοποιήσεων του υπουργείου Οικονομικών), αλλά όχι με κάποιο αποτέλεσμα. Το διά ταύτα είναι ότι οι κοινοπραξίες «πάγωσαν» τα έργα, καθώς οι τράπεζες διέκοψαν ήδη τη ροή δανειοδότησης των έργων. Βέβαια, τα διόδια συνέχισαν να εισπράττονται κανονικά, με τα έσοδα να αποδίδονται υπέρ της λειτουργίας των δρόμων και της αποπληρωμής των τόκων των δανείων. Πρόσφατα, το Δημόσιο απέστειλε έγγραφο στις πέντε κοινοπραξίες ζητώντας τους να αναφέρουν το ύψος των εισπράξεων από τα διόδια τους τελευταίους τρεις μήνες και πώς τα διέθεσαν. Το γεγονός και μόνον, βέβαια, ότι το Δημόσιο δεν έχει απευθείας γνώση των εισπράξεων είναι τραγικό.

Βασική συμφωνία

Τον Ιούνιο, το υπουργείο Υποδομών ανακοίνωσε την υπογραφή ενός «πλαισίου συναντίληψης». Επρόκειτο για μια βασική συμφωνία επί της αρχής, στην οποία οι δύο πλευρές αναγνώριζαν το πρόβλημα και δεσμεύονταν να εργαστούν για τη λύση του έως την 30ή Νοεμβρίου. Τρεις μήνες μετά, οι συναντήσεις ανάμεσα στο Δημόσιο και τους εμπλεκομένους συνεχίζονται, ωστόσο η πολυπόθητη σύγκλιση δεν έχει επιτευχθεί, ακόμα και στα τεχνικά ζητήματα (λ. χ. αλλαγές χάραξης), τα οποία είναι σαφώς ευκολότερα. Τι λένε οι εμπλεκόμενες πλευρές;

– Οι παραχωρησιούχοι και οι τράπεζες κατηγορούν το Δημόσιο ότι δεν έχει καταλήξει σε κανένα από τα ζητήματα που εκκρεμούν. «Οι συζητήσεις δεν έχουν καταλήξει πουθενά. Δεν έχει διαμορφωθεί η οριστική πρόταση επί της οποίας θα τοποθετηθούν οι τράπεζες», αναφέρει στην «Κ» στέλεχος τράπεζας. «Το πρόβλημα είναι ότι ακόμα δεν έχουν κλείσει τα βασικά μέτωπα. Ακόμα συζητάμε αν ο δρόμος θα φτάσει στην Πάτρα ή στον Πύργο». «Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και βρίσκονται σε κομβικό σημείο. Εκείνο που έχει τεράστια σημασία είναι να καταλήξουμε σύντομα, γιατί δεν υπάρχει πλέον χρόνος», λέει στην «Κ» ο κ. Γιώργος Συριανός, γενικός διευθυντής του «Μορέα» και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της «Ολυμπίας Οδού».

– Το Δημόσιο, αντίθετα, υποστηρίζει ότι οι τράπεζες και οι παραχωρησιούχοι έχουν επεκτείνει σε εξωφρενικό βαθμό της απαιτήσεις τους. «Η πλευρά του Δημοσίου έχει λύσει όλα τα προβλήματα που παρέλαβε από την προηγούμενη κυβέρνηση και πλέον δεν χρωστάει τίποτα», λέει στην «Κ» ο υφυπουργός Δημοσίων Εργων κ. Γιάννης Μαγκριώτης. «Εχει δουλέψει με τους παραχωρησιούχους και τις τράπεζες ώστε να προετοιμάσει λύσεις σε όλα τα τεχνικά θέματα. Οσον αφορά τα συμβατικά θέματα που έχουν προκύψει είτε με ευθύνη του Δημοσίου είτε των παραχωρησιούχων, θα επιλυθούν με βάση όσα ορίζουν οι συμβάσεις. Ομως, η αλλαγή του χρηματοδοτικού μοντέλου όπως το προτείνουν δεν πρόκειται να γίνει δεκτή από το Δημόσιο. Οι τράπεζες πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα την επαναχρηματοδότηση των έργων». Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, οι παραχωρησιούχοι έχουν ήδη καταθέσει αιτήματα ύψους 700 εκατ. ευρώ, ενώ οι τράπεζες ζητούν το σύνολο των εισπράξεων από τα διόδια για την 30ετή περίοδο παραχώρησης.

Τα σενάρια για τη μη ολοκλήρωση

Τι θα συμβεί εάν το Δημόσιο, οι παραχωρησιούχοι και οι τράπεζες δεν καταλήξουν σε συμφωνία; Ολοι συμφωνούν ότι θα πρόκειται για πραγματική καταστροφή, ωστόσο, για πρώτη φορά, ουδείς αποκλείει το ενδεχόμενο να συμβεί καθώς η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να διατηρηθεί επ’ αόριστον. Σύμφωνα με τη σύμβαση, για να διακοπεί η συμφωνία ανάμεσα στο Δημόσιο και τους παραχωρησιούχους θα πρέπει η μία από τις δύο πλευρές να προχωρήσει σε καταγγελία της σύμβασης. Κατόπιν, θα ακολουθήσει μια πολυετής δικαστική διαμάχη για το «ποιος φταίει» - άρα και το ποιος θα πληρώσει τα περισσότερα. Εκτιμάται ότι το Δημόσιο, σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η σύμβαση «κατέρρευσε» με ευθύνη του παραχωρησιούχου, θα πρέπει να καταβάλει περί το 1 δισ. ευρώ (για το εκτελεσθέν έργο και άλλες ρήτρες), ενώ αν χάσει το Δημόσιο, θα καταβάλει περί τα 2 - 2,5 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, το Δημόσιο, δηλαδή όλοι μας, θα βρεθεί με ημιτελείς δρόμους (χαρακτηριστικά, η Κεντρική Οδός έχει ολοκληρώσει το 20% του έργου, η Νέα Οδός το 25% του έργου, η Ολυμπία Οδός το 33%, η Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου το 65% και η Μορέας το 70%) που θα χρειαστούν γενναία χρηματοδότηση και μακρές διαγωνιστικές διαδικασίες για να ολοκληρωθούν. Επιπλέον, οι αρνητικές επιπτώσεις στην επενδυτική δραστηριότητα θα είναι προφανείς, ιδίως σε μελλοντικές συμβάσεις παραχώρησης (λ. χ. αεροδρόμιο στο Καστέλι) που βρίσκονται ακόμα σε διαγωνιστική διαδικασία. Πάντως, όπως επισημαίνουν στελέχη του υπουργείου Υποδομών, το Δημόσιο ήδη επεξεργάζεται εναλλακτικά σενάρια, αποφασισμένο να μην υποχωρήσει στις μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις τραπεζών και κοινοπραξιών.

Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2011

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΚΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 4/ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ/2011

Ούτε βήμα... σημειωτόν στα μεγάλα οδικά έργα
Του Μ. ΓΕΛΑΝΤΑΛΙ

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ παραμένει η χρηματοδότηση της κατασκευής των μεγάλων οδικών έργων, παρά τις νέες διαβεβαιώσεις του υπουργού Οικονομιών πως... το ζήτημα θα αποσαφηνιστεί παρά πολύ σύντομα.

Στην προ δεκαημέρου συνάντηση του Ευ. Βενιζέλου με επιχειρηματίες ενόψει της προετοιμασίας της διήμερης παρουσίασης της ΕΧΑΕ στο Λονδίνο ο υπουργός ήταν κατηγορηματικός, σημειώνοντας πως «η τροποιητική συμφωνία θα εισαχθεί στη Βουλή και θα κυρωθεί για να απεμπλακούν τα έργα».

Μάλιστα, ήταν τέτοια η βεβαιότητά του, ώστε απευθυνόμενος σε επικεφαλής κατασκευαστικών εταιρειών που συμμετέχουν στην κοινοπραξία κατασκευής, ούτε λίγο ούτε πολύ έκανε λόγο για άρση του αδιεξόδου πριν από τις 8-9 του μήνα, προκειμένου οι έλληνες επιχειρηματίες να έχουν κάτι χειροπιαστό να παρουσιάσουν στους ξένους θεσμικούς.

Ολα στον αέρα

Η παρουσίαση ελληνικών εταιρειών στο Λονδίνο έχει προγραμματιστεί για το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, ωστόσο μέχρι και αργά το απόγευμα της Παρασκευής δεν είχε γίνει ούτε... μισό βήμα σημειωτόν, όπως χαρακτηριστικά σημείωνε στην «Οικονομία» επιχειρηματίας του κλάδου.

Ο ίδιος υποστήριξε πως το πρόβλημα πλέον δεν είναι τόσο στο ότι πολλοστή φορά μία υπουργική... δέσμευση μένει στα χαρτιά όσο στον κίνδυνο να βρεθούν τα έργα κυριολεκτικά στον αέρα. Το χειρότερο, σύμφωνα με εκτίμηση άλλου επιχειρηματία (εταιρείας που επίσης συμμετέχει στην κοινοπραξία της Ολυμπίας Οδού), είναι ο ορατός πλέον ο κίνδυνος οι ξένες τράπεζες να χαρακτηρίσουν μη συμφέρον το έργο, να κηρύξουν μονομερώς άγονη τη συμμετοχή τους και να αποχωρήσουν.

Σήμερα ουσιαστικά κανένας μεγάλος δρόμος δεν προχωρά. Ο μόνος που υπάρχει ακόμα οριακή κατασκευαστική δραστηριότητα είναι ο άξονας (Κορίνθου-Πατρών-Πύργου-Τσακώνας) της Ολυμπίας Οδού. Ακόμα και σε αυτόν όμως οι εργασίες διαρκώς μειώνονται.

Τα εργοτάξια κατά μήκος της διαδρομής Κορίνθου-Πατρών έχουν αρχίσει και στοιχειώνουν, οι εργαζόμενοι στην κοινοπραξία απολύονται κατά δεκάδες, οι τράπεζες έχουν κηρύξει στάση πληρωμών, ενώ οι οδηγοί συνεχίζουν να πληρώνουν ακριβότερα διόδια (3,10 ευρώ στους σταθμούς Ρίου και Ζευγολατιού).

Τραπεζική πηγή θεωρούσε πολύ πιθανό το ενδεχόμενο κάποιες ξένες τράπεζες να θελήσουν να αποχωρήσουν από το σχήμα χρηματοδότησης (συμμετέχουν περί τις 23, από τις οποίες σχεδόν οι μισές είναι ξένες), θεωρώντας ανενεργή τη σύμβαση παραχώρησης. Η ουσία είναι, όπως σημειώνει η ίδια πηγή, πως με τη ραγδαία επιβάρυνση του επενδυτικού ρίσκου της Ελλάδας και τους χαμηλούς όρους χρηματοδότησης που είχαν προβλεφθεί προ 4ετίας τα συγχρηματοδοτούμενα είναι ασύμφορα. Αποτελεί κοινό μυστικό στην τραπεζική αγορά πως ένας όμιλος αρκεί να κηρύξει μονομερώς έκπτωτο το έργο για να ακολουθήσει ντόμινο καταστροφικό για την κατασκευή όχι μόνο της Κορίνθου-Πατρών αλλά και των άλλων τεσσάρων συγχρηματοδοτούμενων που επίσης παραμένουν στον «αέρα».

Ερχονται λουκέτα

Ουσιαστικά, εάν δεν κινητοποιηθούν άμεσα οι συναρμόδιοι υπουργοί και δεν λυθεί το θέμα της χρηματοδότησης στα μεγάλα έργα, «μπαίνει λουκέτο», τόσο απλά. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της Ολυμπίας Οδού (Αύγουστος 2008) αναφερόταν πως τα τραπεζικά δάνεια θα κάλυπταν το 41% του συνολικού κόστους (1,8 δισ. ευρώ προ ΦΠΑ), το Δημόσιο το 20%, τα έσοδα από τα διόδια το 32% και το υπόλοιπο από ίδια κεφάλαια των μετόχων (δηλαδή των Vinci, Hochtief, J&Ρ Αβαξ, Ακτωρ Παραχωρήσεις, Αθηνά).

Η εισηγητική έκθεση (κύρωσης της σύμβασης παραχώρησης για την κατασκευή της Βορειοδυτικής Οδού Πελοποννήσου, 1/8/2007) είναι εδώ και καιρό στον αέρα, καθώς αρχικά προβλεπόταν το τμήμα Κορίνθου-Πατρών-Πύργου να παραδοθεί εντός 42 μηνών. Επίσης εμπλοκή δημιουργείται πλέον με βάση το ΦΕΚ κύρωσης της σύμβασης παραχώρησης (αριθμός φύλλου 279/20/12/2007), καθώς προβλέπονται ποινικές ρήτρες (18.2.7) και για τον παραχωρησιούχο και το κοινοπρακτικό χρηματοδοτικό σχήμα.

Εν κατακλείδι, εάν οι συναρμόδιοι δεν βιαστούν για να... προλάβουν τις ξένες τράπεζες, κινδυνεύει να μπει... ταφόπλακα όχι μόνο στο έργο κατασκευής Κορίνθου-Πατρών αλλά και σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα.

από attacktv

"Εφ' όπλου λόγχη" οι εργαζόμενοι στην πρώην ΕΒΟ
<="" img="" border="0">

Σε νέες κινητοποιήσεις μέσα στο Σεπτέμβριο, που θα περιλαμβάνουν από επίσχεση εργασίας μέχρι πορείες και διαδηλώσεις, σε Πάτρα και Αθήνα, αλλά και δυναμική παρουσία στις εκδηλώσεις της ΔΕΘ, στη συμπρωτεύουσα, προσανατολίζονται οι εργαζόμενοι της κρατικής εταιρείας Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (πρώην ΕΒΟ), στο Αίγιο, καθώς οι συνδικαλιστικοί τους εκπρόσωποι δηλώνουν πως γι' αυτούς είναι ξεκάθαρο ότι το Δημόσιο δεν πρόκειται να διατηρήσει τον έλεγχο της εταιρείας, κάτι που, όπως λένε, προκαλεί τεράστια ανασφάλεια στους ίδιους και θέτει σε κίνδυνο το μέλλον της εταιρείας.
Σε δηλώσεις του στο attacktv.gr, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Κώστας Σπηλιόπουλος, ανέφερε ότι "η αποκρατικοποίηση προχωρεί κανονικά" και εξήγησε πως εννοεί ότι το Δημόσιο θα διατηρήσει τον έλεγχο του κρίσιμου ποσοστού που είχε ανακοινωθεί επίσημα στους εργαζόμενους.
Ωστόσο, από την πλευρά της, η πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, Ουρανία Μπίρμπα, υποστήριξε ότι οι καθησυχαστικές δηλώσεις του κ. Σπηλιόπουλου δεν έχουν αντίκρισμα στην πραγματικότητα και περιγράφει μία ζοφερή εικόνα, λέγοντας πως, όποιο από τα σενάρια που έχουν ακουστεί κι αν ισχύσει τελικά, το σίγουρο είναι ότι το Δημόσιο χάνει την πλειοψηφία, αφού σε κάθε περίπτωση το ποσοστό του θα περιοριστεί κάτω από 51%.
Επίσης, τόνισε ότι οφείλονται στους εργαζόμενους τα δεδουλευμένα του Ιουλίου και το πρώτο 15θήμερο του Σεπτεμβρίου, ενώ περαιτέρω πλήγμα γι' αυτούς αποτελεί η προαναγγελθείσα ένταξή τους στο ενιαίο μισθολόγιο, κάτι που θα σημάνει επιπλέον μισθολογικές απώλειες.
Νέος... γύρος από τις 12 του μηνός
Σχετικά με το πλάνο των προσεχών κινητοποιήσεων, η κυρία Μπίρμπα επισήμανε ότι οι εργαζόμενοι έδωσαν άλλη μία μικρή προθεσμία στην κυβέρνηση, μετά την πάροδο της οποίας είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε νέες, ακόμη πιο δυναμικές, κινητοποιήσεις. Ειδικότερα, όπως είπε, καταστρώνεται πρόγραμμα για επίσχεση εργασίας από τις 12 Σεπτεμβρίου, που θα τους επιτρέψει να συμμετάσχουν σε πορείες και συγκεντρώσεις, τόσο στην Πάτρα όσο και στην Αθήνα, αλλά και να γνωστοποιήσουν ευρύτερα το πρόβλημα που απασχολεί την εταιρεία και τους ίδιους, λαμβάνοντας μέρος με πανό διαμαρτυρίας στις εκδηλώσεις της ΔΕΘ, στη Θεσσαλονίκη.
Υπενθυμίζεται ότι, ύστερα από αρκετές κινητοποιήσεις, που πραγματοποιήθηκαν κατά τους δύο πρώτους μήνες του καλοκαιριού, εργαζόμενοι της πρώην ΕΒΟ προχώρησαν μέσα στον Αύγουστο σε κατάληψη των κεντρικών γραφείων της εταιρείας, στην Αθήνα, επιδιώκοντας και πετυχαίνοντας -προς το παρόν, τουλάχιστον- ν' αποτρέψουν την κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, αλλά και την προώθηση σχεδίου "εκδίωξης" μεγάλου αριθμού εργαζομένων, ακόμη και με 30 χρόνια δουλειάς, με αντάλλαγμα την παροχή αποζημίωσης 5.000 ευρώ για τους υπαλλήλους και 15.000 για τους εργατοτεχνίτες.
Όσον αφορά τις άμεσες κινήσεις που γίνονται για την επιβίωση της εταιρείας, η κυρία Μπίρμπα είπε ότι πασχίζει να πάρει ένα δάνειο, αλλά είναι εξαιρετικά αμφίβολο κατά πόσο θα το καταφέρει. Κατήγγειλε, μάλιστα, τον κ. Σπηλιόπουλο ότι, αντί να κάνει τα αδύνατα δυνατά για να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση, διοχετεύει την ενεργητικότητά του και τις διασυνδέσεις του για να προωθήσει σύμβαση με μία συγκεκριμένη εταιρεία καθαρισμού, στην οποία εργάζεται συγγενικό πρόσωπο γνωστού συνδικαλιστικού στελέχους της περιοχής.
Παράλληλα, η Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων στιγμάτισε το ότι, την ώρα που δεκάδες εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι, δαπανώνται 7.000 ευρώ για να επιχορηγηθεί η διατριβή ενός στελέχους της εταιρείας...